Führerprinzip

Én, aki egy poszttal lejjebb még a nemzeti kiegyezésért, néhány poszttal lejjebb meg az Orbán indukálta nemzeti kerekasztalért rimánkodtam (indokok helyben), most már elvesztettem minden reményem: nem csak ezekben, hanem abban is, hogy a jelentős ellenzéki győzelemnél lehetne jobb megoldás az ország mély válságára. Azt mondom, amit Churchill mondott a...

Tovább olvasom

Nemzeti kiegyezést!

Az utóbbi húsz év pártpolitikai ambíciói révbe értek: a pártokrácia sikeresen stabilizálta befolyását a társadalom fölött.  Vérmesebbek szerint gyarmatosította a társadalmat (szerintem is), más hangfekvésben “kínálati politika” alakult ki — mindegy. A tények riasztóak. A médián keresztül vezényelt tömegtársadalom politikailag mozgósítható fele szinte csak a pártokon keresztül identifikálja magát, és...

Tovább olvasom

És mi lesz a gazdasággal?
És mi lesz a gazdasággal?

És mi lesz a gazdasággal?

Elég unortodox módon, a kommentek alapján hadd bocsássam ezt utólag a szöveg elé: A kartársak nem értik a posztot (ez az én hibám is), nem értik, hogy Magyarországot a kitörési pontjainak gyilkolása miért teszi összevethetővé egy olyan hellyel, ahol nem gyilkolják azokat, hogy miért fontos, hogy az állam milyen minőségben...

Tovább olvasom

Centrális erőtér, az

Nos, mi van hát itt — két és fél éves tömény jogfelforgató, jövedelemátrendező, gazdaságszűkítő, intézményromboló… tenyérbemászó, korrupt, hazug kormányzati politika után, alig egy évvel a választások...

Tovább olvasom

Nemzeti idiotizmus

A MN idióta leleplezésére született HaHás önfeljelentés, miszerint a hallgatói szervezet valójában “ezer szálon kötődik a Fideszhez”, illetve annak ironikus beismerése, hogy a “diákmozgalom mögött diákok állnak”, kellemesen találó válasz arra a hisztérikus, lényegölő érvelési eljárásra, amely átvette a politizálás helyét Magyarországon. Nem az számít, amit valaki mond, tesz, ami...

Tovább olvasom

Az LMP dilemmájáról

Schiffer a mai Népszabadságnak: “Különös tünete a közélet morális válságának, amikor azok vonják kétségbe, hogy le akarjuk váltani a jelenlegi rezsimet, akiknek „megköszönhetjük” Orbánék teljhatalmát és a szélsőjobb megerősödését. Egy tekintélyelvű rendszer nem a semmiből pottyan alá: a nyomor, a reménytelenség, a demokratikus intézmények hitelvesztése ágyaz meg neki. Épp ezért...

Tovább olvasom

Értelmes konzervativizmus

Értelmesnek tekintem azt a konzervativizmust, amelynek egy adott politikai kultúrában koherens jelentése és relevanciája van  (kb. tud mondani valamit, ami versenyképes). Magyarországon semmilyen konzervatív párt nem létezik, hiszen nincs, amelyik a konzervativizmus kétszáz éve nélkülözhetetlen ismertetőjegyeit — anti-racionalizmus (tradicionalizmus, szkepszis), anti-individualizmus (kontextualizmus, közösségi szemlélet), anti-egalitarizmus (meliorizmus, perfekcionizmus), és anti-etatizmus (hierarchia,...

Tovább olvasom

A kitörési pont hoffmannizálása
A kitörési pont hoffmannizálása

A kitörési pont hoffmannizálása

Olyan, mintha a magyar állam nem is akarna sikeres Magyarországot. Miközben a kétharmad erőfeszítése és szócséplése nagyobb részt a látványosan sikertelen gazdasági szabadságharcra irányul, semmilyen értelmes stratégia nem látszik az illúzióvesztés és az általános hanyatlás visszafordítására. Ami látszik, az kiábrándító: a szellemtelenség és az agresszió vegyülete mar és rombol mindenütt,...

Tovább olvasom

Száz éve borzalom

Lassan százéves jubileumát üljük az I. világháború kitörésének és vele egy összefüggő, a magyar történelemben páratlanul sok áldozatot követelő válságidőszak nyitányának. Száz éve, hogy a létbizonytalanság, az egzisztenciális félelem, a fenyegetettség, a leszakadás és a pusztulás napi élménye a magyar társadalom mindenkori túlnyomó részének, és ennyi ideje annak is, hogy...

Tovább olvasom

Volt egyszer egy LMP

Az a fő baja az LMP-seknek, hogy valamiért még mindig nem döbbentek rá, a 2010-es vihar, amely érdemeiken felül (kb. az SZDSZ érdemtelenségének arányában) jutalmazta és beröpítette őket a parlamentbe, már rég elült: különösebb érdemeik viszont változatlanul nincsenek, és az egyszeri polgár erősen gondban lenne, ha kiegyenlítettebb versenyben meg kéne...

Tovább olvasom